Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ziemi Sudeckiej ul. Złota 11, 58-200 Dzierżoniów

  • Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

  • Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację Ziemi Sudeckiej  w tym w szczególności w celu realizacji umowy oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a), b), c) i f) RODO.

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń

  • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z Fundacją Ziemi Sudeckiej, świadczące usługi na rzecz Fundacji Ziemi Sudeckiej  oraz podmioty współpracujące z Fundacją Ziemi Sudeckiej.

  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Fundacja Ziemi Sudeckiej.

  • Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail fundacja@ziemiasudecka.pl

TOP